Nätverk - Installationsmateriel - Kontakter till nätverk - BNC